OPTREDENS

Hieronder een bloemlezing van enkele grotere of meer opvallende optredens. Een heel klein deel van de vele honderden optredens in 45 jaar Jan en Alleman.

“Iedereen is van de wereld”


Op 23 maart 2019 presenteerde Jan en Alleman samen met het koor ‘Mixed Cultures’ en Straatorkest Eigen Hulp in het Zeeheldentheater in Den Haag het programma “Iedereen is van de wereld”.

In dit programma leggen we de verbinding tussen de strijd tegen racisme en de strijd voor andere mensenrechten. De liederen gaan over zorg voor alle wereldburgers, zorg voor vluchtelingen, zorg voor eerlijke handel, en voor een veilige en schone wereld.

We leven in onzekere tijden. Politieke partijen met nauwelijks verhulde vreemdelingenangst of zelfs ‑haat, komen op in Europa; de verzorgingsstaat brokkelt af; werkgelegenheid wordt verplaatst naar lagelonenlanden, veelal met kinder- of slavenarbeid; grote bedrijven ontwijken belastingen; normale omgangsvormen in de wereldpolitiek worden verlaten; en het lijkt of de machtigen der aarde niet zien dat wij het graf graven voor ons eigen leefmilieu en dat van onze kinderen en kleinkinderen.

Jan en Alleman houdt zich zingend bezig met actuele discussies, zoals over vluchtelingenopvang, graaiers aan de top, duurzame economie en het gegarandeerde basisinkomen. Zo leveren wij op onze eigen-wijze Jan en Allemanse  manier muzikaal commentaar op de ontwikkelingen in de wereld en laten andere perspectieven zien.   

Het programma werd herhaald op 7 april in Utrecht Daar zongen we samen met Sophies Voice in de Lutherse kerk. Op 22 juni zongen we in Breda samen met “Tegen de wind mee”.

Voor Vrienden van Jan en Alleman


Op 28 oktober 2017 in het Koorenhuis.

In deze tijd van verwarring (Trump de nieuwe Amerikaanse president, oorlog in Syrië, klimaatverandering) is het belangrijk om ons te verenigen.
Wij doen dat op onze eigen manier op kleine schaal.

 

Heeft het koor ‘Jan en Alleman’ haar sporen niet dik en dik verdiend?
Hebben wij niet onze longen leeg gezongen om Mandela vrij te krijgen? Hebben wij niet op talloze bijeenkomsten (publiek bestond uit 15 mensen, waarvan 10 van de organisatie, 5 mensen echt als publiek waarvan 2 de ouders waren van één van onze koorleden!) gezongen voor allerlei goede doelen?

DUS!!! Jubileumfeest


Op 2 november 2014 in De Nieuwe Regentes.

Veertig jaar liederen van solidariteit en protest, oude en neiuwe. Een optreden met ondersteuning van Rob van de Meeberg en orkest Eigen Hulp. Veertig jaar Jan en Alleman kwam langs onder begeleiding van Henk Anijs, Cvetanka Sosovska en Pim Brackenhoff, elk met het repertoire uit de eigen periode als koorleider.

Landelijke strijdkoren dag in Den Haag (juni 2013) 


Elke twee jaar wordt ergens in Nederland een landelijke ontmoeting van strijdkoren georganiseerd. Jan en Alleman heeft deze traditie in ere gehouden en de editie 2013 in Den Haag verzorgd.

Tien koren uit Nederland en één uit Engeland met zo'n 200 deelnemers zijn op 15 juni bijeen geweest en hebben gezamenlijk een aantal liederen ingestudeerd. Deze werden op  het Rabbijn Maarsenplein, het Lange Voorhout en op de Plaats uitgevoerd.

Samen voor vrijheid


Herdenking Keti Koti met het Surinaams vrouwenkoor Afimo op 4 juli 2008.

Voor Surinaamse mensen is 1 juli een belangrijke dag. Dan wordt herdacht dat in 1863 de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Keti Koti betekent verbreek de ketens.

Jan & Alleman en het Surinaamse vrouwenkoor Afimo hebben samen een benefietconcert gehouden op vrijdagavond 4 juli 2008 in de Haagse Triomfatorkerk onder het motto samen voor vrijheid. De koren zongen hun eigen repertoire, maar ook een aantal liederen over samen.

De opbrengst van 1283 euro is geheel ten goede gekomen aan de culturele vereniging NAKS in Suriname voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor kinderen.

Macedoniëproject


In 2005 en 2006. Een periode van verschillende optredens ter ondersteuning van een school en dagverblijf in Berovo, Macedonië. Via deze optredens en andere fondswerving hebben we een mooie ondersteuning kunnen geven. Hoogtepunt was wel de 6-daagse reis naar Macedonië, waar we samen met een lokaal koor hebben gezongen en een optreden hebben gegeven met typisch Nederlands en Macedonisch repertoire.

 


Tegen de Irak-oorlog


In 2001 op de Dam zongen we voor tienduizenden mensen die toen al doorhadden dat we een verkeerde oorlog werden ingerommeld.

 


Vredesdemonstratie


Op 29 oktober 1983 voor 550.000 mensen op het Malieveld!